< - home  
Personeel

Human Resource Management, HRM, kent vele aspecten en speelt een cruciale rol in het verwezenlijken van bedrijfsdoelstellingen. Personale is inzetbaar voor het ontwikkelen van integraal HRM-beleid en op specifieke onderdelen van HRM.
Enkele voorbeelden hiervan zijn competentiemanagement, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, het doorlichten van salarisstructuren of het opzetten ervan, loopbaan- of mobiliteitsprojecten en uitstroomtrajecten.

Naast deze projectmatige aanpak kan Personale ondersteuning bieden in de vorm van HRM interim-management.
Het kan dan gaan om vervanging tijdens zwangerschap, ter overbrugging van een periode tussen het vertrek van een HR adviseur en de komst van zijn of haar opvolger en/of de HRM expertise is nodig om versneld HRM-beleid of –instrumenten te ontwikkelen.

Op basis van heldere afspraken wordt een duidelijk plan van aanpak overeengekomen; probleemstelling, uit te voeren werkzaamheden, het gewenste resultaat, tijd, investering en risico’s.
Elke situatie vraagt om een oplossing in de vorm van maatwerk.